Werken aan het waarmaken van je plannen of wensen

We hebben allemaal wensen, verlangens, plannen. Wensen en plannen geven richting en doel aan je leven. Werken aan het waarmaken van je plannen geeft perspectief. Je hebt er zin in. Je krijgt energie.

Maar je weet niet altijd hoe je je wensen moet verwoorden of hoe je een en ander moet aanpakken. Juist als je niet precies weet wat je wilt wordt het lastiger. Je wordt gestuurd door iets waarvan je niet weet wat het is. Je raakt ontevreden met je leven, je hebt voor je gevoel problemen.

Iedereen kan hulp gebruiken

Het is vrijwel altijd praktisch als iemand jou kan helpen. Helpt bij het formuleren van wat je wilt, jou helpt bij het maken van realistische plannen en je helpt bij het zetten van de stappen om je doel te bereiken, om je plannen en voornemens waar te maken.

Werkwijze

Het is mijn ervaring dat de meeste mensen na een tijdje vastlopen, niet omdat ze onhaalbare plannen hebben, maar omdat de dingen door elkaar gaan lopen. Ze zien mogelijkheden, kansen, maar ook bezwaren en hindernissen. Voor ze het in de gaten hebben draaien ze rond in een kringetje van twijfels en aarzelingen.

Iemand van buiten kan gemakkelijker de zaken uit elkaar halen en weer een overzichtelijk beeld maken. Dat doe ik samen met u in een eerste (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. We bepalen dan samen waar u volgens uw eigen gevoel vastloopt. Vervolgens geef ik aan of ik zie of en hoe u weer op weg geholpen kunt worden. We bepalen dan de volgorde van de problemen die we gaan aanpakken. In een traject van 5 tot maximaal 10 gesprekken van een uur zorgen we ervoor dat uzelf weer verder kunt.

Soms zijn het obstakels die u in de weg zitten: angst, niet weten hoe je iemand moet benaderen, bang dat mensen je ‘gek’ zullen vinden. Ook hier kijken we nuchter naar en onderzoeken hoe we dit soort hobbels kunnen wegnemen.

Frequentie

In het begin spreken we elkaar elke week en na enkele keren om de veertien dagen. U krijgt steeds een of meer duidelijke opdrachten mee tot het volgende gesprek. Ik vraag u van elk gesprek een kort overzichtelijk verslag te maken. Het uurtarief is € 40,-.

Wie ben ik?

In mijn werkzame leven heb ik mij bezig gehouden met de organisatie van grootschalige en kleinschalige evenementen. Om die tot een succes te maken was het nodig om plannen waar te kunnen maken. Die vaardigheid heb ik mezelf helemaal eigen gemaakt. Ook heb ik geleerd om mij te verplaatsen in de positie van uiteenlopende typen mensen.

Daarnaast ben ik al meer dan 20 jaar een gediplomeerd Zen-leraar en heb ervaring met het begeleiden en adviseren van mensen van jong tot oud. Ik kan u helpen.

Wilt u weten of dat zo is?
Bel 06 2431 9540 of stuur een e-mail naar frits.verheijden@planet.nl